startup match

رویداد استارتاپ مچ در سال جاری به دنبال حل مشکل تکمیل تیم استارتاپ‌ها طراحی و اجرا شد.

این رویداد در سه روز با برگزاری کارگاه‌های آموزشی،فراهم کردن فضای ارائه تیم و مصاحبه با افراد برگزار می‌شود و فرایند تکمیل تیم را برای استارتاپ‌های تازه‌کار تسهیل می‌کند.

اولین دوره این برنامه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با موضوع سلامت هوشمند توسط مرکز کارآفرینی شریف برگزار شد.