بازی ها

تصویر لوگوئه تیم پایرا شریف

امروزه بازی‌های جدی تأثیر مهمی در زمینه هایی غیر از سرگرمی دارند. مطالعات نشان می دهند که بازی‌های جدی پتانسیل ایجاد محیط‌هایی برای یادگیری به منظور دستیابی به اهداف آموزشی را دارند.

در سال‌های اخیر، تمرکز مؤسسات آموزش عالی به آماده سازی افراد حرفه‌ای برای آینده معطوف شده است. برای رسیدن به این هدف، روش های نوین تدریس گسترش یافته که شامل بازی‌ها و شبیه‌سازی‌ها است.
تیم بازی پایرا فعالیت خود را در شهریور ۹۶ در مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف با هدف آموزش نوین در بستر بازی آغاز کرد. با علم بر اینکه از طریق بازی، پروسه‌ی یادگیری به شکل موثرتر و با سرعت بیشتر انجام می‌گیرد، به طراحی و برگزاری رویدادهای بازی محور بر پایه مهارت‌های نرم پرداخت.

بازی تفکر سیستمی، مذاکره‌ی فردی، وزرا، تفکر انتقادی و مدیریت زمان حاصل کار فعالیت تیم پایرا هستند.

از طریق کانال تلگرام و اینستاگرام با ما همراه باشید.