یک فنجان تجربه کارآفرینی ( به سبک قبضینو )

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف درنظر دارد به منظور ارتقای سطح توانمندی و دانش دانشجویان رویداد یک فنجان تجربه کارآفرینی را در بهمن ماه ۹۸ برگزار نماید. سخنران: آقای مهندس علی عباسی دانش‌‌‌آموخته IT دانشگاه صنعتی شریف، سرپرست تیم و سهامدار در قبضینو مدیرعامل شرکت آیان

تیم سازی و رهبری در کسب و کار

مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف در نظر دارد به منظور ارتقای سطح توانمندی و دانش دانشجویان، کارگاه تیم سازی و رهبری در کسب و کار را در بهمن ماه 98 برگزار کند. سخنران: سرکار خانم ملیحه رضاییان

رویداد First up دانشکده مهندسی مکانیک (روند)

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد رویداد First up را در دی 98 در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار نماید . این رویداد شامل کمپ کارآفرین، نشست مسیر آینده من و کارگاه طرح مسئله (روند) است. روند :  زمان : سه شنبه 10 دی ساعت : 16:30 الی 18:00 مکان : سالن سمینار دانشکده مهندسی مکانیک سخنرانان : […]

رویداد First up دانشکده مکانیک (مسیر آینده من)

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد رویداد First up را در دی 98 در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار نماید . که این رویداد شامل کمپ کارآفرین ، نشست مسیر آینده من و کارگاه طرح مسئله (روند) است. کمپ کارآفرین :  زمان : شنبه 7 دی الی سه شنبه 10 دی مکان : همکف دانشکده مهندسی […]

کارگاه آموزشی ذهن آگاهی

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد به منظو ارتقای سطح توانمندی و دانش دانشجویان دوره آموزشی “ذهن آگاهی” را برگزار نماید. مدرس: میترا سیفان : کارشناسی ارشد روانشناسی – مدیر تولید محتوای پزشک خوب زمان: پنج شنبه 26 دی 1398 ساعت: 8 الی 14

رویداد First up دانشکده مهندسی صنایع (روند)

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد رویداد First up را در دی 98 در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف برگزار نماید . این رویداد شامل کمپ کارآفرین، نشست مسیر آینده من و کارگاه طرح مسئله (روند) است. روند :  زمان : سه شنبه 3 دی ساعت : 16:30 الی 18:00 مکان : سالن سمعی بصری دانشکده مهندسی صنایع سخنرانان […]

رویداد first up دانشکده مهندسی صنایع(مسیر آینده من)

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد رویداد First up را در دی 98 در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف برگزار نماید . که این رویداد شامل  کمپ کارآفرین ، نشست مسیر آینده من و کارگاه طرح مسئله (روند) است. کمپ کارآفرین :  زمان : شنبه 30 آذر الی سه شنبه 3 دی مکان : همکف دانشکده مهندسی صنایع  […]

رویداد First up دانشکده مهندسی برق(مسیرآینده من)

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد رویداد First up را در آذر 98 در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف برگزار نماید . که این رویداد شامل  کمپ کارآفرین ، نشست مسیر آینده من و کارگاه طرح مسئله (روند) است. کمپ کارآفرین :  زمان : شنبه 23 آذر الی سه‌شنبه 26 آذر ماه 98 مکان : همکف دانشکده مهندسی […]

رویداد First up دانشکده شیمی(مسیرآینده من)

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد رویداد First up را در آذر 98 در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف برگزار نماید . که این رویداد شامل  کمپ کارآفرین ، نشست مسیر آینده من و کارگاه طرح مسئله (روند) است. کمپ کارآفرین :  زمان : شنبه 16 آذر الی یکشنبه 17 آذر 98 مکان : همکف دانشکده شیمی  رویداد مسیر […]

رویداد First up دانشکده مهندسی و علم مواد(روند)

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد رویداد First up را در آذر 98 در دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف برگزار نماید . که این رویداد شامل  کمپ کارآفرین ، نشست مسیر آینده من و کارگاه طرح مسئله (روند) است. روند :  زمان : سه‌شنبه 19 آذر ساعت : 16:30 الی 18:00 مکان : […]