همخوان

همخوان یک گروه مطالعاتی و کتابخوانی است که ایده آن در مرکز کارافرینی دانشگاه شریف و به هدف ارتقا فرهنگ مطالعه و مهارت‌های ارائه شفاهی در بین دانشجویان ایجاد شد و در عرض یک سال گذشته به صورت مستمر برگزار گردیده است.جریان مطالعاتی این محفل تا به امروز در دو بخش:
۱- کسب مهارت‌های فردی
۲- کسب مهارت‌های کسب و کاری

بوده است که به شکل بحث و گفتمان و انجام تمارین عملی برمبنای کتب شاخص محقق می‌شود.
روال جلسات به این صورت است که بخشی از  یک کتاب مشخص شده و افراد موظف می‌شوند آن قسمت را مطالعه نموده و سپس در روز جلسه همگی در مورد ان مبحث به بحث و گفتمان بیپردازند.
زمانبندی این جلسات در ترم جاری به شرح زیر است:

سه شنبه‌ها ساعت ۱۷الی ۱۹
مباحث حوزه مهارت‌های کسب وکار

چهارشنبه‌ها ساعت ۱۶ الی ۱۸
مباحث حوزه مهارت‌های فردی
(این جلسات با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه برگزار می‌شوند)

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به کانال تلگرامی ما مراجعه فرمایند.