دستهآرشیو سال 92

نهمین جلسه از سلسله نشست‌های با کارآفرینان موفق شریفی (۲۷ شهریورماه ۱۳۹۲)

نهمین نشست از سلسله نشست‌های «با کارآفرینان موفق شریفی» به همت مرکز کارآفرینی دانشگاه در روز چهارشنبه، ۲۷ام شهریورماه برای دانشجویان دانشکده‌ی شیمی دانشگاه

هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های با کارآفرینان موفق شریفی (۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲)

هشتمین نشست از سلسله نشست‌های «با کارآفرینان موفق شریفی» به همت مرکز کارآفرینی دانشگاه در روز چهارشنبه، ۱۸ام اردیبهشت‌ماه برای دانشجویان دانشکده‌ی مهندسی