دسته آرشیو سال 92

هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های با کارآفرینان موفق شریفی (۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲)

هشتمین نشست از سلسله نشست‌های «با کارآفرینان موفق شریفی» به همت مرکز کارآفرینی دانشگاه در روز چهارشنبه، ۱۸ام اردیبهشت‌ماه برای دانشجویان دانشکده‌ی مهندسی