دستهآرشیو سال 91

چهارمين جلسه از مجموعه نشستهاي با کارآفرينان موفق شريفی(اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱)

دکتر هادی ویسی مدیرعامل شرکت عصر گویش‌پرداز کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ورودی ۱۳۸۲، دانشگاه صنعتی شریف دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف افتخارت:

هفتمين جلسه از مجموعه نشست‌های با کارآفرينان موفق شريفی (۱۶ اسفندماه ۱۳۹۱)

هفتمین نشست از سلسله نشست‌های «با کارآفرینان موفق شریفی» به همت مرکز کارآفرینی دانشگاه در روز چهارشنبه، ۱۶ام اسفندماه برای دانشجویان دانشکده‌ی مهندسی