شماره چهاردهم

مرکز کارآفرینی شریف، چهاردهمین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را منتشر نموده است. این نشریه را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌های زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: گزارش برگزاری آیین پایانی پنجمین جشنواره کارآفرینی و توسعه‌ی کسب‌وکار شریف با هم بمانیم، با هم بدانیم گفتگو با کارآفرینان، دکتر محمرضا غروی […]

شماره سیزدهم

مرکز کارآفرینی شریف، سیزدهمین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را منتشر نموده است. این نشریه را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌های زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: برگزاری آیین پایانی پنجمین جشنواره کارآفرینی و توسعه‌ی کسب‌وکار شریف تمرکز احتمال موفقیت را کم می‌کند گفتگو با کارآفرینان، مهندس مهدی استوی معرفی […]

شماره دوازدهم

دوازدهمین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌های زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: انتخاب طرح شرکت دانش‌بنیان مرکز رشد دانشگاه به عنوان طرح برگزیده کشوری جشنواره علم تا عمل حضور فعال مرکز کارآفرینی شریف در نمایشگاه کار شریف مصاحبه با مهندس احمدرضا مرسی گزارش دوره […]

شماره یازدهم

یازدهمین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌های زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: گزارش نوشتاری و تصویری همایش مسیر آینده‌ی من مصاحبه با خانم مهندس روحانی: کارآفرین باید ریسک‌پذیر باشد فرمول طلایی وجود ندارد 9 تکنیک برای ایجاد و افزایش اعتمادبنفس خظری که ممکن است […]

شماره دهم

دهمین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌های زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: قدم بزرگ اول مصاحبه با آقای دکتر علی‌رضا الهامی امیری: کارآفرینان عوامل تغییرند کارآفرینی به سبک بازی‌های رایانه‌ای قوانین سفته تمدید جشنواره کسب‌وکار شریف 6 گام تا طوفان فکری کارا 7 اصل […]

شماره نهم

نهمین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌های زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: برگزاری چهارمین جشنواره علم تا عمل مصاحبه با آقای مهندس فریبرز پلوئی نشر الکترونیکی قوانین چک- قسمت دوم روابط عمومی بالا تقاضای نقد فعالیت‌های مرکز کارآفرینی آزمون آینه صفحه اول صفحه دوم صفحه […]

شماره هشتم

هشتمین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌های زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: آغاز به کار پنجمین جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف مصاحبه با آقای دکتر ربیعی؛ مؤسس مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته شریف آموزش الکترونیک آب رفته از جوی باز نمی‌گردد من […]

شماره هفتم

هفتمین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌های زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: نمی خواهم کارمند بمانم: گزارش نشست دانشکده مهندسی هوافضا با حضور مهندس سعیدی جمع‌سپاری (Crowdsourcing) معرفی شرکت پرگاس خودرو شریف، مستقر در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته شریف تجارت الکترونیک وقتی هری پاتر […]

شماره ششم

ششمین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌های زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: مصاحبه با آقای جهانگیرٍی؛ کارآفرین حوزه کتاب چرا تجارت الکترونیک؟ ذهن‌نویسی (Brainwriting) پس از هوافضای شریف … آخرش چند؟ دانشجویی حساب کن مشتری شیم

شماره پنجم

پنجمین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌های زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: گزارشی از مسابقات نادکاپ و SC3 گفتگو با کارآفرینان: آقای مهندس شایان امینی گزارش بازدید از شرکت پویندگان راه سعادت مقاله مدل‌های تجارت الکترونیک مقاله آینده از دید من… گزارش آموزشی: کار […]