دستهآرشیو سال 97

برگزاری شانزدهمین جشنواره برترین‌های پارک فناوری پردیس معاونت علمی با رونمایی از ۳ محصول

برگزاری شانزدهمین جشنواره برترین‌های پارک فناوری پردیس معاونت علمی با رونمایی از ۳ محصول شانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین‌های پارک فناوری پردیس