دستهآرشیو سال 95

مراسم تودیع مهندس مجید دهبیدی‌پور (مدیر سابق مراکز رشد و کارآفرینی شریف) و معارفه دکتر بهنام طالبی به عنوان مدیر جدید مجموعه

مراسم تودیع مهندس مجید دهبیدی‌پور (مدیر سابق مراکز رشد و کارآفرینی شریف) و معارفه دکتر بهنام طالبی به عنوان مدیر جدید مجموعه در