دستهآرشیو سال 92

انعقاد ۳٫۵ میلیارد تومان قرارداد تجاری‌سازی اختراعات در جشنواره نوآوری و شکوفایی

مدیر شبکه مجازی تجاری‌سازی ایده و اختراع (ویکی آیدیا) از انعقاد ۳٫۵ میلیارد تومان قرارداد تجاری‌سازی اختراعات بین مخترعان و سرمایه‌گذاران در ششمین