شماره بیست و یکم

مرکز کارآفرینی شریف، بیست و یکمین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را منتشر نموده است. این نشریه را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: گزارش بازدید از شرکت واگن‌سازی تهران معرفی هسته دانشجویی  آوای فناوری شریف معرفی هسته دانش‌ بینان فناوری ذرات احساس تک پاسخ […]

شماره بیستم

مرکز کارآفرینی شریف، بیستمین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را منتشر نموده است. این نشریه را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: گزارش بازدید از پژوهشگاه صنعت نفت گزارش بازدید از صنایع شیر وارنا گزارش بازدید از شرکت توربین ماشین خاورمیانه معرفی هسته پزشک خوب […]

شماره نوزدهم

مرکز کارآفرینی شریف، نوزدهمین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را منتشر نموده است. این نشریه را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌های زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: گزارش هشتمین استارتاپ ویکند تهران در دانشگاه شریف گزارش بازدید از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران معرفی شرکت دوار صنعت شریف (مستقر […]

شماره هجدهم

مرکز کارآفرینی شریف، هفدهمین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را منتشر نموده است. این نشریه را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌های زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: گزارش تصویری از نمایشگاه شریف و اقتصاد و دانش‌بنیان جادوگر قطار بمبئی به استارتاپ ویکند شریف می‌رود! معرفی هسته مشاورین بازیکاران ایران […]

شماره هفدهم

مرکز کارآفرینی شریف، هفدهمین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را منتشر نموده است. این نشریه را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌های زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: سرمقاله: ما کجاییم؟ ترس از سخنرانی فقط برو! گفتگو با آقای مهندس علیرضا قاسم‌زاده، مدیرعامل شرکت اسکن ایت معرفی هسته‌ی کارآفرینی پزشک […]

شماره شانزدهم

مرکز کارآفرینی شریف، شانزدهمین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را منتشر نموده است. این نشریه را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌های زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: مسابقه 120 ثانیه، ساخت کلیپ دو دقیقه‌ای معرفی مرکز کارآفرینی شریف امسال می‌خوام تنبل باشم! دروغ 13 ما، مرکز کارآفرینی شریف (تجربیات […]

شماره پانزدهم

مرکز کارآفرینی شریف، پانزدهمین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را منتشر نموده است. این نشریه را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌های زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: گزارش نشست با کارآفرینان موفق، معرفی سل جدید توربین‌های بادی: دکتر داریوش علایی معرفی هسته‌ی تبلیغ آنلاین، مستقر در مرکز کارآفرینی گفتگو با […]

شماره چهاردهم

مرکز کارآفرینی شریف، چهاردهمین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را منتشر نموده است. این نشریه را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌های زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: گزارش برگزاری آیین پایانی پنجمین جشنواره کارآفرینی و توسعه‌ی کسب‌وکار شریف با هم بمانیم، با هم بدانیم گفتگو با کارآفرینان، دکتر محمرضا غروی […]

شماره سیزدهم

مرکز کارآفرینی شریف، سیزدهمین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را منتشر نموده است. این نشریه را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌های زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: برگزاری آیین پایانی پنجمین جشنواره کارآفرینی و توسعه‌ی کسب‌وکار شریف تمرکز احتمال موفقیت را کم می‌کند گفتگو با کارآفرینان، مهندس مهدی استوی معرفی […]

شماره دوازدهم

دوازدهمین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌های زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: انتخاب طرح شرکت دانش‌بنیان مرکز رشد دانشگاه به عنوان طرح برگزیده کشوری جشنواره علم تا عمل حضور فعال مرکز کارآفرینی شریف در نمایشگاه کار شریف مصاحبه با مهندس احمدرضا مرسی گزارش دوره […]