شماره پنجاه‌و نهم

در شماره‌ی ۵۹ نشریه رشد و کارآفرینی می خوانید: ◀️ مهارت‌های نرم ✔️ معرفی استارت‌آپ: ◀️ بهترینو ✔️ کارآفرینی شریف: ◀️ گزارش جامع کارگاه “هفت عادت مردمان موثر” ✔️ یک صفحه خودمانی: ◀️ گپی با علیرضا شاهی ✔️ همخوان: ◀️ فوتبال جنگ است. ✔️ دست نوشت: (جدید) ◀️ مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف خانه امید دانشجوهاست… […]

شماره پنجاه‌و هشتم

در شماره پنجاه‌و هشتم نشریه رشد و کارآفرینی می‌خوانید : ◀️ فلسفه 《ر ن ج》 ✔️ معرفی استارت آپ: ◀️ شیک شیم ✔️ کارآفرینی شریف: ◀️ گزارش رویداد: استارت آپ مچ ✔️ یک صفحه خودمانی: ◀️ گپی با غزاله مینوسپهر ✔️ همخوان: ◀️ زنان در روزگارشان ✔️ یادداشت: ◀️ عوارض روان شناختی کارآفرینی ◀️ کارآفرین […]

شماره پنجاه‌و هفتم

در شماره ی ۵۷ نشریه رشد و کارآفرینی می خوانید: ◀️ کارآفرینی از نوع اجتماعی ✔️ معرفی استارت آپ: ◀️ کریوت ✔️ کارآفرینی شریف: ◀️ گزارش رویداد: برگزاری گردهمایی هم آفرینی در ناحیه نوآوری شریف ✔️ یادداشت: ◀️ کارآفرین نیوز ◀️ ریسک یا حماقت ◀️ کارآفرینان چه تاثیری در جامعه دارند؟ (قسمت دوم) ◀️ ناهمخوانی […]

شماره پنجاه و ششم

در شماره ی ۵۶ نشریه رشد و کارآفرینی می خوانید: ◀️ جرات پرواز فراتر از سقف شیشه ای… معرفی استارت آپ ◀️ همخوان: با هم بخوانیم. ✔️ یادداشت: ◀️ نوازش ها در تعاملات اجتماعی – قسمت دوم ◀️ کارآفرین نیوز ◀️ تفکر استراتژیک-مدیریت استراتژیک ◀️ ۱۰>۹۰ ◀️ کارآفرینان چه تاثیری در جامعه دارند؟ ✔️ اینفوگرافی: […]

شماره پنجاه‌و پنجم

در شماره ی ۵۵ نشریه رشد و کارآفرینی می خوانید: 🔻 ◀️ موانع درونی (با پیوست صوتی) ✔️ معرفی استارت آپ: ◀️ زیست گستران شریف ✔️ کارآفرینی شریف: ◀️ گزارش رویداد: چهارمین جلسه ی کارگاه داده کاوی ◀️ یک صفحه خودمانی: گپی با زهرا قنبریان ✔️ یادداشت: ◀️ کارآفرین نیوز ◀️ زنان در کارآفرینی ◀️ […]

شماره پنجاه و چهارم

در شماره‌ی ۵۴ نشریه رشد و کارآفرینی می خوانید: ◀️ شرکت تعبیر کننده باشید. ✔️ کارآفرینی شریف: ◀️ گزارش رویداد: کارگاه مبانی بازاریابی شبکه ای ◀️ مرکز زیر ذره بین: شتاب دهنده ✔️ همخوان: ◀️ انسان در جست و جوی معنا مسیر تجربی کارآفرینی: ◀️ نقشه ی راه کسب و کار ✔️ یادداشت: ◀️ کارآفرین […]

شماره بیست و سوم

مرکز کارآفرینی شریف، بیست و سومین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را منتشر نموده است. این نشریه را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: سرمقاله جشنواره شکوفایی اختراعات استان تهران و البرز نشست مدیران واحدهای فناور مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف توهم دانش‌بنیان […]

شماره بیست و دوم

مرکز کارآفرینی شریف، بیست و دومین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را منتشر نموده است. این نشریه را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: سرمقاله گزارش رویداد شتاب‌دهنده شریف توهم دانش‌بنیان (بخش اول) معرفی شرکت بسپار پیشرفته شریف هرآنچه که یک شریفی باید بداند! کارتیمی […]

شماره بیست و یکم

مرکز کارآفرینی شریف، بیست و یکمین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را منتشر نموده است. این نشریه را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: گزارش بازدید از شرکت واگن‌سازی تهران معرفی هسته دانشجویی  آوای فناوری شریف معرفی هسته دانش‌ بینان فناوری ذرات احساس تک پاسخ […]

شماره بیستم

مرکز کارآفرینی شریف، بیستمین شماره نشریه «رشد و کارآفرینی» را منتشر نموده است. این نشریه را می‌توانید با کلیک کردن بر روی عکس‌زیر دانلود نمایید. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانید: گزارش بازدید از پژوهشگاه صنعت نفت گزارش بازدید از صنایع شیر وارنا گزارش بازدید از شرکت توربین ماشین خاورمیانه معرفی هسته پزشک خوب […]