بازدید از شرکت ماسترفوده

در روز چهارشنبه مورخ اول خرداد ماه دانشجویان رشته مهندسی صنایع بازدیدی از شرکت ماسترفوده واقع در شهرک صنعتی اشتهارد داشتند. بازدید مذکور با حضور 27 فرد حدود هفت ساعت به طول انجامید. در این بازدید آقای مهندس حدادی از طرف انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع مسئولیت برگزاری بازدید را برعهده داشتند؛ هماهنگی وسیله نقلیه […]

بازدید از شرکت پارس ایزوتوپ

در روز دوشنبه مورخ سی اردیبهشت ماه 1398 دانشجویانی از رشته‌های مهندسی و علم مواد، مهندسی شیمی، شیمی و فیزیک بازدیدی از شرکت پارس ایزوتوپ واقع در تهران داشتند. بازدید مذکور با حضور 17 فرد حدود پنج ساعت به طول انجامید. در این بازدید هماهنگی وسیله نقلیه و موارد مربوطه توسط مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی […]

بازدید از شرکت کیان پرشیا

در روز چهارشنبه مورخ 18 اردیبهشت ماه، دانشجویان رشته مهندسی صنایع بازدیدی از شرکت کیان پرشیا واقع در شهرک صنعتی شمس آباد داشتند. بازدید مذکور با حضور 27 فرد حدود چهار ساعت به طول انجامید. در این بازدید آقای مهندس حدادی از طرف انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع مسئولیت برگزاری بازدید را برعهده داشتند . […]

بازدید از آشیانه فرودگاه مهرآباد

در روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفت فروردین ماه دانشجویان رشته مهندسی هوافضا بازدیدی از آشیانه فرودگاه مهرآباد داشتند. بازدید مذکور با حضور 45 فرد حدود هفت ساعت به طول انجامید. در این بازدید خانم نوری مسئولیت برگزاری بازدید را از طرف انجمن علمی دانشکده مهندسی هوافضا برعهده داشتند و هماهنگی وسیله نقلیه و موارد […]

بازدید از شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو

در روز چهارشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه دانشجویان رشته‌های شیمی و مهندسی و علم مواد بازدیدی از شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو واقع در کیلومتر 18 تهران-کرج داشتند. بازدید مذکور با حضور 19 فرد حدود پنج ساعت به طول انجامید. در این بازدید آقای مهندس غیاثی مسئولیت برگزاری بازدید را برعهده داشتند و هماهنگی وسیله […]

بازدید از شرکت مهندسی زیستی آروکو

در روز شنبه مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه دانشجویان رشته‌های مهندسی و علم مواد، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و شیمی بازدیدی از شرکت مهندسی زیستی آروکو واقع در سیمین دشت کرج داشتند. بازدید مذکور با حضور 14 فرد حدود چهار و نیم ساعت به طول انجامید. در این بازدید آقای مهندس غیاثی مسئولیت برگزاری بازدید را […]

گزارش بازدید از شرکت پایوران پارسیان

در روز چهارشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه 1397 دانشجویان درس روش‌های تولید 1 دانشکده مهندسی صنایع بازدیدی از شرکت مگاموتور به سرپرستی آقای امین حدادی داشتند. در این بازدید 32 دانشجو حضور داشتند و بازدید 4 ساعت به طول انجامید. هماهنگی‌های این بازدید را انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع بر عهده داشت و مرکز کارآفرینی […]

بازدید از شرکت زنجان برنز

در روز سه‌شنبه مورخ سی بهمن ماه دانشجویان رشته‌ مهندسی و علم مواد بازدیدی از شرکت زنجان برنز داشتند. بازدید مذکور ده ساعت به طول انجامید (7:30 الی 17:30) و شامل 13 دانشجو بود. لازم به ذکر است که 5 نفر از این دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی بودند. در این بازدید آقای مهندس غیاثی […]

بازدید از شرکت ذوب آهن آسیا

در روز چهارشنبه مورخ بیست و هشت آذر ماه دانشجویان دانشکده مهندسی و علم مواد با همراهی آقای دکتر توکلی، هئیت علمی دانشکده مذکور که در زمینه ریخته‌گری نیز تخصص دارند بازدیدی از شرکت ذوب آهن آسیا واقع در شهرک صنعتی ایوانکی داشتند. بازدید مذکور با حضور 15 فرد حدود 8 ساعت به طول انجامید. […]

بازدید از شرکت سیناژن

در روز یکشنبه مورخ بیست و پنج آذر ماه دانشجویان رشته های شیمی و مهندسی و علم مواد بازدیدی از شرکت سیناژن واقع در سیمین دشت کرج داشتند. بازدید مذکور با حضور 20 فرد حدود هفت ساعت به طول انجامید. در این بازدید آقای مهندس غیاثی مسئولیت برگزاری بازدید را برعهده داشتند و هماهنگی وسیله […]