دستهارائه آموزش‌های کارآفرینی

دوره آموزشی مکاتبات و مذاکرات بازرگانی با رویکرد کاربردی و دانش‌محور (آذرماه ۱۳۹۱)

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، جهت آشنایی دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و کارشناسان واحدهای دانش‌بنیان با مبحث مکاتبات و مذاکرات بازرگانی با رویکرد کاربردی و