دستهآرشیو سال 93

دوره‌ی آموزشی «نقش دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری» (۲۰ مرداد ۹۳)

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، جهت آشنایی مدیران پار‌ک‌ها و مراکز رشد و کارآفرینی کشور با مبحث «نقش دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه‌ها

کشف شغل ایده آل(هدف گذاری و برنامه ریزی استراتژیک) (نمایشگاه کار)- ۷ مهر ۹۳

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، جهت آشنایی دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و کارشناسان واحدهای دانش‌بنیان با مبحث گزینش منابع انسانی، دوره‌ی آموزشی «اکشف شغل ایده‌آل(هدف

کارگاه آموزشی مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK (اسنفد ماه ۹۳)

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، جهت آشنایی دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و کارشناسان واحدهای دانش‌بنیان با مبحث «مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK»، این کارگاه آموزشی را