کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی

مرکز کارآفرینی شریف با همکاری مجتمع خدمات فناوری به‌منظور آشنایی فناوران با مبحث پروپوزال نویسی این کارگاه آموزشی را در مهر ماه ۱۳۹۶ برگزار نمود. ارائه‌دهنده: سرکار خانم الناز محقق زمان: 12 مهر ماه ۱۳۹۶ ساعت: 15 الی 19 تعداد نفرات: 27 نفر برای مشاهده تصویر بیشتر به گالری تصاویر مراجعه کنید.

دوره آموزشی از ایده تا استارتاپ

مرکز کارآفرینی شریف به‌منظور آشنایی دانشجویان با مبحث از ایده تا استارتاپ این کارگاه آموزشی را در شهریور ماه ۱۳۹۶ برگزار نمود. ارائه‌دهنده: جناب آقای مهندس امین اسرافیلی زمان: 22 و 23 شهریور ۱۳۹۶ ساعت: 17 الی 20 تعداد نفرات: 22 نفر برای مشاهده تصویر بیشتر به گالری تصاویر مراجعه کنید.

کارگاه کاربردی زبان بدن

مرکز کارآفرینی شریف به‌منظور آشنایی دانشجویان با مبحث زبان بدن این کارگاه آموزشی را در شهریور ماه ۱۳۹۶ برگزار نمود. ارائه‌دهنده: جناب آقای مهندس فرزین فردیس زمان: ۱5 شهریور ۱۳۹۶ ساعت: 14 الی ۱۸ تعداد نفرات: 36 نفر برای مشاهده تصویر بیشتر به گالری تصاویر مراجعه کنید.  

کارگاه آموزشی استارتاپ‌های به‌گل‌نشسته

مرکز کارآفرینی شریف به‌منظور آشنایی دانشجویان با مبحث شکست استارتاپ‌ها دوره آموزشی “استارتاپ‌های به‌گل‌نشسته” را در شهریور ماه ۱۳۹۶ برگزار نمود. ارائه‌دهنده: جناب آقای آرمان صفایی زمان: 14 شهریور ۱۳۹۶ ساعت: ۱۶ الی ۱۸ تعداد نفرات: 40 نفر برای مشاهده تصویر بیشتر به گالری تصاویر مراجعه کنید.  

هم‌آموزی Light Room

مرکز کارآفرینی شریف به‌منظور آشنایی دانشجویان با مبحث Light Room این هم‌آموزی را در شهریور ماه ۱۳۹۶ برگزار نمود. ارائه‌دهنده: سرکار خانم غزاله جنتی زمان: 8 شهریور ۱۳۹۶ ساعت: 16 الی 18 تعداد نفرات: 8 نفر برای مشاهده تصویر بیشتر به گالری تصاویر مراجعه کنید.

هم‌آموزی آشنایی با بورس

مرکز کارآفرینی شریف به‌منظور آشنایی دانشجویان با مبحث بورس این هم‌آموزی را در شهریور ماه ۱۳۹۶ برگزار نمود. ارائه‌دهنده: جناب آقای محمد صنیعی زمان: 1 شهریور 1396 ساعت: 14 الی 16 تعداد نفرات: 20 نفر برای مشاهده تصویر بیشتر به گالری تصاویر مراجعه کنید.

هم‌آموزی بازاریابی دیجیتال

مرکز کارآفرینی شریف به‌منظور آشنایی دانشجویان با مبحث بازاریابی دیجیتال این هم‌آموزی را در مرداد ماه ۱۳۹۶ برگزار نمود. ارائه‌دهنده: جناب آقای مهندس سجاد احمدی زمان: 17 مرداد ۱۳۹۶ ساعت: 15 الی ۱۸ تعداد نفرات: 25 نفر برای مشاهده تصویر بیشتر به گالری تصاویر مراجعه کنید.

دوره آموزشی کسب‌وکار اینترنتی

مرکز کارآفرینی به‌منظور آشنایی دانشجویان با مبحث کسب‌وکار اینترنتی، این دوره آموزشی را در تیر ماه ۹۶ برگزار نمود. ارائه‌دهنده: جناب آقای محسن ارژنگ زمان: 26 و 27 تیر ماه ۱۳۹۶ ساعت: 15 الی 19 تعداد نفرات: 22 نفر برای مشاهده تصویر بیشتر به گالری تصاویر مراجعه کنید.

کارگاه آنلاین استارتاپ ناب

مرکز کارآفرینی شریف برای اولین بار کارگاه آنلاین استارتاپ ناب را در خرداد ماه 1396 برگزار نمود. مدرس: آقای مهندس آرمان صفایی زمان: 8 خرداد ماه 1396

هم‌آموزی کارتیمی

مرکز کارآفرینی به‌منظور آشنایی دانشجویان با مبحث کارتیمی، این هم‌آموزی را در اردیبهشت ماه ۹۶ برگزار نمود. ارائه‌دهنده: سرکار خانم رویا احمدیان زمان: 13 اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت: ۱۶ الی ۱۸ تعداد نفرات: ۲5 نفر برای مشاهده تصویر بیشتر به گالری تصاویر مراجعه کنید.