نخستین دوره از رویداد Startup match

نخستین دوره از رویداد استارتاپ‌مچ به سرانجام رسید. این رویداد با موضوع سلامت هوشمند و با همکاری جهاد دانشگاهی شهید بهشتی توسط مرکز کارآفرینی شریف طراحی و برگزار شد. در طول هفته گذشته تیم‌ها با سوپروایزرها جلسه‌های ارائه برگزار کردند و به رفع مشکلات خود پرداختند پنج شنبه هفته گذشته در‌‌‌‌‌‌‌ نخستین روز رویداد، دو […]

گزارش هفتمین جشنواره سراسری کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف (VCCUP7)

هفتمین جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار، رویدادی است که به اهتمام مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف و شرکت توسعه کسب وکار فناوری اعتماد)تکفا( راه اندازی شده، این رخداد، در ادامه برگزاری موفق شش دوره قبلی جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب وکار شریف بوده که در حال حاضر به صورت کشوری توسعه یافته و […]

ششمین جشنواره توسعه کسب و کار شریف (VCCUP6)

معرفی جشنواره ششمین جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار، رویدادی است که به اهتمام مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف و صندوق توسعه صادرات و فناوری شریف راه اندازی شده، این رخداد، در ادامه برگزاری موفق پنج دوره قبلی جشنواره کارآفرینی و توسعه کسبوکار شریف بوده که در حال حاضر به صورت کشوری توسعهیافته و […]

هشتمین جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار شریف

 به گزارش روابط عمومی؛ در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره سراسری کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف، 9 طرح و ایده‌ راه یافته به مرحله‌ پایانی ارایه و توسط هیئت داوران مورد ارزیابی قرار گرفتند. بنابراین گزارش؛ در ابتدای این برنامه فریدون قاسم زاده به عنوان یک پیشکسوت کارآفرینی طی سخنانی گفت: فناوری اطلاعات و […]

هشتمین جشنواره سراسری کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف

  هشتمین جشنواره سراسری کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف (VCCUP)، توسط دانشگاه صنعتی شریف و جمعی از متولیان علم و فناوری کشور در سال جاری برگزار می‌گردد. در طی این جشنواره و برنامه‌های جانبی آن (کارگاه‌های آموزشی و رویداد‌ها) شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با مفاهیم و اصول کسب‌وکار و تمرین عملی آن‌ها، در یک محیط […]