کارگاه آموزشی «برنامه‌ریزی شخصی یک‌صفحه‌ای» (19 اسفند 92)