سمینار آموزشی «تفکر طراحی و نوآوری در کسب‌وکار» (6 بهمن 92)