دوره آموزشی «تفکر طراحی و نوآوری در کسب‌وکار» (5، 6 و 7 اسفند 92)