دوره آموزشی بررسی فرصت‌ها و استراتژی سرمایه‌گذاری (9، 23 و 24 شهریورماه)