دوره‌ی آموزشی «چگونه شعل مناسب پیدا کنیم؟» (29 مهر و 1 آبان‌ماه 92)