دوره‌ی آموزشی تدوین طرح کسب‌وکار (9، 10، 16 و 23 مهرماه 92)