دوره‌ی آموزشی «برنامه‌ریزی برای مذاکره» (14 آبان 92)