ششمین جشنواره توسعه کسب و کار شریف (VCCUP6)

معرفی جشنواره

ششمین جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار، رویدادی است که به اهتمام مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف و صندوق توسعه صادرات و فناوری شریف راه اندازی شده، این رخداد، در ادامه برگزاری موفق پنج دوره قبلی جشنواره کارآفرینی و توسعه کسبوکار شریف بوده که در حال حاضر به صورت کشوری توسعهیافته و در بخشها و حوزه های مختلف برگزار می گردد.
این جشنواره از یک سو عرصهای است برای ارائه دستاوردهای فنی- پژوهشی دانشجویان، دانشآموختگان، اساتید دانشگاه ها، کارآفرینان، صاحبان ایده های کسب و کار و از سوی دیگر فضایی است برای طرح نیازمندیهای صنعت، که نهایتاً از رهگذر سرمایهگذاری صنعت در کسبوکارهای دانشبنیان، فرصتی را برای همکاری موثر و نظاممند صنعت و دانشگاه فراهم میآورد.البته لازم به ذکر است که الزاما دانش بنیان بودن کسب و کار مدنظر نیست اما در اولویت کار قرار میگیرد.
در طی مراحل این جشنواره، شرکتکنندگان ضمن آشنایی با مفاهیم و اصول کسب وکار و تمرین عملی آنها بر مبنای ایدهی محوری و فناورانه خود، در یک محیط رقابتی نسبت به آمادهسازی طرح خود جهت ارائه به نهادها و اشخاص سرمایهگذار اقدام مینمایند. خروجی نهایی این جشنواره، طرحهای برتری است که ضمن برخورداری از خدمات حمایتی مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف و سایر نهادهای حامی، امکان سرمایه گذاری صندوق پژوهش و فناوری شریف و سایر سرمایهگذاران به منظور تجاری شدن طرح و تولید محصول مربوطه را خواهند داشت .
زمینه سازی جهت مذاکره و عقد تفاهم نامه سه جانبه جهت جلب سرمایهگذاری مشترک بین سرمایهگذاران،دانشگاه و کسبوکارهای کوچک و متوسط، جمعآوری ایدههای کسب و کار و تشکیل بانک ایده، حمایت مادی و معنوی از طرحها و ایدههای برتر به ویژه در حوزه فناوریهای پیشرفته از دیگر اهداف برگزاری این رویداد
است .
این جشنواره در دو بخش شامل ایدههای نوآورانه و کسبوکارهای نوپا برگزار میگردد. طرح های شرکت کننده در هر سرفصل بطور جداگانه مورد داوری و ارزیابی قرار گرفته و برگزیدگان هر حوزه مورد تقدیر قرارخواهند گرفت .
برگزیدگان از جوایزی همچون جوایز نقدی، تسهیلات ارزان قیمت و امکان استقرار در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف بهره مند خواهند شد . گذاران در ¬ ضمناً امکان سرمایه گذاری صندوق شریف و سایر سرمایه طرح های برگزیده نیز وجود دارد.

اهداف برگزاری VC cup

 ایجاد فرصت برای صاحبان ایده که نسبت به بازار و جنبه های مالی ایده خود آشنایی بیشتری پیدا نمایند
 فراهم آوردن شرایط برای کارآفرینان جهت بازاریابی و معرفی طرح به سرمایهگذاران
 های جدید و خلاقانه ¬ آشنایی صاحبان صنعت با ایده
 استفاده صاحبان ایده از بازخورد کارآفرینان و مدیران برتر
 افزایش توان کارآفرینان برای نوشتن طرح تجاری و برنامهریزی اجرایی
 شناسایی کارآفرینان جوان و ناشناخته
 کسب اعتبار و شهرت برای کارآفرینان برتر
 تشویق و تبلیغ نگاه خلاقانه و روحیه کارآفرین
 پرورش نسل جدیدی از کارآفرینان

شورای سیاست گذاری
دکتر محمود فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مسعود تجریشی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
مهندس رضا زرنوخی، مدیر عامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
مهندس مجید دهبیدی پور، مدیر مراکز رشد و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
مهندس محمدرضا نوروزی، معاون بازاریابی شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد-شناسا
مهندس مهرداد امانی، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات شریف
داوران مرحله پایانی
دکتر حمیدرضا شاهوردی، معاون تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی
مهندس خسرو سلجوقی، عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران
مهندس رضا زرنوخی، مدیر عامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
دکتر حامد ساجدی، مدیر عامل شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد-شناسا
مهندس مجید دهبیدی پور، مدیر مراکز رشد و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
داوران مرحله اول و دوم
دکتر رضا باقری، مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف
مهندس امین وهوشی اصفهانی، مدیر عامل شرکت رهنما کامیابان نخستین
مهندس مهدی غلاملو، مدیر ارزیابی صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
مهندس آیت حسینی، مدیر ارزیابی شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد-شناسا
مهندس حمزه فرحزادی، مدیر بخش vc گروه صنعتی گلرنگ
مهندس مهرداد امانی، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات شریف

دوره های آموزشی
به منظور توانمندسازی تیمهای شرکت کننده در جشنواره، دورههای آموزشی متنوعی همراه با پشتیبانی توسط مربیان متخصص از سوی دبیرخانه به شرح ذیل برگزار شد.
طراحی مدل کسب و کار، مهندس علی نعمتی شهاب
هوش مالی حلقه مفقوده در کارآفرینی، دکتر امید مهرابی
تست جاده برای کسب و کار جدید، مهندس امیر صالحی
شناخت تواناییها برای کارآفرینان، مهندس امیر مهرابی

کافه کسب و کار 1 و 2
با هدف شبکهسازی صاحبان طرحهای کسب و کار، مربیان، بروکرها و سرمایهگذاران، دو نشست ” کافه کسب و کار” از سوی دبیرخانه جشنواره برگزار شد. این نشستها محلی برای همافزایی و مباحثه صاحبان مشاغل مختلف، فعالان حوزه کسب و کار و فناوری، مشاوران، مربیان و سرمایهگذاران بود که در تاریخ 24 شهریور دانشگاه صنعتی شریف ( و 24 مهر )دانشگاه تهران برگزار شد.

کافه کسب و کار اول
مهندس حمیده حبیبی مشاور و توسعه دهنده کسب و کار(، کارشناس برنامه و گفتگو با سخنرانان دکتر علیرضا شیری )روانشناس عمقی و مدرس(، کارآفرینی و تیپ شخصیتی کارآفرینان)
مهندس امیر مهرابی مربی توسعه فردی و سازمانی(، اهمیت مربیگری و کوچینگ در کارآفرینی)
مهندس علی نعمتی شهاب مشاور مدیریت(، شرحی بر مدل کسب و کار و شدنی بودن آن)
مهندس مانی قاسمی فعال رسانهای حوزه فناوری(، اعتماد در کسب و کار)
مهندس مهرداد امانی نماینده سرمایهگذاری خطر پذیر و دبیر جشنواره(، سرمایه گذاری و توجیه پذیری کسب و کار برای سرمایه گذاران)
اعضای پنل تخصصی بررسی تجاری سازی ایده های فناورانه :
مهندس محمد شکرچیان، مهندس آرش برهمند، مهندس محمود کریمی، مهندس مهرداد امانی،مهندس حمیده حبیبی، مهندس آرش سروری
کافه کسب و کار دوم
مهندس محمدرضا ماهرنیا مدیر شرکت دیاموند(، کارشناس برنامه و گفتگو با سخنرانان)
مهندس رضا جوکار مدیر کل توسعه محصولات جدید شرکت رایتل(، نقش تولید محتوا بر بستر موبایل بر شتابدهی کسب و کار ها)
مهندس مجید علوی زاده مدیر آکادمی مجید آنلاین(، شکست در کسب و کار و عوامل آن)
مهندس سید مجتبی سادات مدیر مجموعه نشریات نبات(، داستان فروش محصولات فرهنگی)
مهندس محمد توتیا مشاور شرکت راهکار سرزمین هوشمند(، منابع انسانی و لزوم تربیت نیروی فنی)
مهندس داریوش آگهی مدیر ارشد واحد فنی شرکت مایکروسافت امریکا(، نگهداری و وفاداری منابع انسانی در سازمان)

گزارش برگزاری اختتامیه ششمین جشنواره توسعه کسب و کار شریف (VCCUP6)
ششمین جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف با عنوان (VCCup) با برگزاری مراسم اختتامیه در روز دوشنبه هفدهم آذر به کار خود پایان داد .
نام دانشگاه صنعتی شریف برای هر شنونده ای یکی از بهترین و معتبرترین مراکز علمی و دانشجویی کشور عزیزمان ایران رو تداعی میکند. این دانشگاه با اتکا به سابقه برگزاری پنج جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف (VC CUP) ششمین دوره آن در سال ۳۹ برگزار نمود. این جشنواره در دو بخش شامل “ایدههای
نوآورانه” و “کسبوکارهای نوپا” برگزار میگردد. ششمین دوره این جشنواره با ثبت نام ۰۹۱ ایده و طرح شروع بکار نموده و در ادامه هفت طرح به مرحله نهایی رسیدند .دبیرخانه جشنواره با برگزاری چهار کارگاه آموزشی ) هوش مالی، شناخت توانایی ها برای کارآفرینان، طراحی مدل کسب و کار، تست جاده برای کسب و کار جدید!( و در اختیار قراردادن یک منتور و همینطور برگزاری دو برنامه”کافه کسب و کار“ با هدف هم افزایی و شبکه سازی، سعی در بلوغ ایده ها و طرح ها داشت.

مراسم پایانی ششمین جشنواره سراسری کار آفرینی و توسعه کسب و کار شریف (VCCUP) روز دوشنبه 10 آذرماه در سالن جابربن حیان دانشکده شیمی این دانشگاه برگزار شد .
این جشنواره، از خرداد ماه سال 3232 آغاز به کار کرد و بعد از اطلاع رسانی گسترده در سطح کشور، از جمله دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، رسانه های IT و فناوری، به جذب طرح های مبتکرین و علاقه مندان به کارآفرینی پرداخت .
پس از دو مرحله داوری از بین ۰۹۱ طرح ارسالی ۱ طرح منتخب موفق به حضور در مرحله پایانی شدند تا با ارئه توضیحات به داوران و حضار بتوانند برای انتخاب به عنوان برترین تیم با هم رقابت کنند .
مهرداد امانی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات شریف و دبیر VCCUP اظهار کرد: در روم باستان اگر کسی جام مقدس را می نوشید تمام دردهایش درمان می شد. معادل امروزی این جام طرح کسب و کار است که باید سرمایه گذاران، کارکنان و مشتریان را قانع کند .
وی افزود: در ۶ دوره گذشته VCCUP سعی شد هم آموزش نگارش کسب و کار به گروه ها داده شود و هم آنها در معرض دید شرکت های سرمایه گذار و مشتریانشان قرار گیرند .
به گفته مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات شریف، از خرداد تا مهر سال 32 حدود ۰۹۱ طرح به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از داوری مرحله اول ۹۱ طرح به دور دوم و سپس ۱ طرح به مرحله نهایی که امروز در این سالن برگزار می شود، راه یافتند .
او ادامه داد: ما از علاقه مندان به شرکت در این جشنواره خواستیم، فیلم، کلیپ، متن یا اسلاید درباره ایده یا کسب و کار خود برای ما بفرستند تا بتوانیم از بین آنها برترین ها را انتخاب کنیم. البته برخی از طرح های واقعا پوچ و بیهوده بود ولی خیلی از آنها دارای نکات مثبت بودند .
امانی گفت: طرح های ارائه شده در دو بخش ایده های نوآورانه و شیوه های کسب و کار نوپا دسته بندی و داوری شدند و ۱ طرح به مرحله نهایی آمده و ۹ طرح نیز دیپلم افتخار از VCCUP کسب می کنند .
پس از صحبت های امانی، توضیحاتی برای نظر سنجی و داوری حاضرین توسط مسئول شرکتِ سایبر، دادهشد .

دکتر ساجدی، مدیرعامل شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد )شناسا( دومین سخنران این مراسم بود.
وی با تبریک روز دانشجو گفت: یکی از دغدغه های بزرگ دانشجویان نمونه سوال امتحانی است، زیرا باید بدانند چه مواردی مهمترند تا تمرکز را بر روی آنها بگذارند. حال من نیز می خواهم برای برقراری ارتباط بین صاحبان ایده یا کسب و کار با سرمابه گذاران نکاتی را مانند نمونه سوال امتحانی برای شما بیان کنم .
وی افزود : دلبستگی فناورانه و رفع نیاز مخاطب دو دیدگاه اصلی برای راه اندازی یک کسب و کار است. اما  آیا هر کسی توانایی این کار را دارد و باید به این حوزه ورود کند؟سوال اینجاست
ساجدی ادامه داد: تیمی که پایداری خوبی داشته و تقسیم کار را بدرستی در بین خود انجام دهد، در صورتی می تواند در این عرصه موفق شود که توانایی و تحمل کار طولانی مدت در کنار یکدیگر را داشته باشند .
به گفته این مدیر شرکت سرمایه گذار، عواملی چون پویایی، رشد ادامه دار، پیگیری روند بازار و علایق مشتریان باید در یک تیم کسب و کاری موجود باشد تا آنها را در مسیر موفقیت قرار دهد .
او اظهار کرد: تعامل پذیری یکی از مهم ترین روحیات صاحبان کسب و کار است که در گام نخست این کار باید در رابطه با مشتری انجام شود. تعامل با شرکا، شرکت های همکار و رقبا نیز برای گام های بزرگتر یکنیاز اساسی به شمار می رود .

ساجدی در مورد پایه های مهم یک تجارت موفق توضیح داد: ایده کسب و کار در کنار تیم خوب کاری اهمیت بسیاری دارد، زیرا بهترین گروه بدون طرح تجاری خوب نمی تواند موفق شود همانطور که یک ایده کسب و کاری خوب بدون تیم کاری منسجم نمی تواند به ثمر برسد .
وی شناخت جامعه هدف را بسیار تاثیر گذار دانست و گفت: از جمله سوالاتی است که در ابتدای راه اندازی آیا مخاطبین خوبی برای کسب و کارمان وجود دارد و ما چقدر با « تجارت، باید از خود بپرسیم این است که»؟ این افراد آشنا هستیم به گفته وی کمی سازی ایده یکی از نکات ضروری برای پیاده سازی صحیح است تا کاری که انجام می شود
بازخورد خوبی داشته و در مسیر موفقیت قرار گیرد .
بعد از صحبت های ساجدی و پخش کلیپ، نوبت به ارائه طرح ها برای داوری آنها رسید. امانی از رضا زرنوخی مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران، حامد ساجدی مدیرعامل شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد، خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران و کامران باقری خواست تا در جایگاه داوری قرار گیرند .
به گفته دبیر جشنواره نظرات مردمی که توسط دستگاه های الکترونیک دریافت می شود، به عنوان رای پنجم داوری است. اولین بخش مربوط به ارائه ایده های نوآور بود .

 تولید صفحات نورانی کم مصرف الکترو شیمیایی (تابلوی SSL )
ارائه کننده : امیر و سالار میرزاخانیان
این تابلو شامل چند لایه بسیار نازک و کم مصرف است که به صورت موضعی و در برخی از مناطق آن، بخش های نورانی به صورت دائم یا فلاش زن برای جلب توجه مخاطبین ایجاد می شود. این طرح گواهی ثبت اختراعو تائیدیه دانشگاه اصفهان را کسب کرده است .
این تابلو ها می تواند بر روی ماشین ها، بیلبوردهای شهری و موارد دیگر قرار گیرد. این محصول قابلیت های حمل و نصب بسیار راحت، انعطاف پذیری بالا، سبک و کم حجم بودن را دارد که مزایای آن در برابر رقبایی چون تابلوهای فلکسی، چلنیوم و LED محسوب می شوند .
استراتژی این ایده، فروش حضوری و پلکانی در دو شهر اصفهان و تهران در دو سال اول، در اختیار گرفتن بازار کل کشور تا سال چهارم و ورود به بازار خاورمیانه از سال پنجم است .
این تابلو با قیمت متری حدود ۵۵۱ هزار تومان به فروش خواهد رسید. محسن قائم فر، حسن اعلایی، ایمان یاوری و علیرضا ریحان این دو برادر را در این طرح کمک می کنند و برای راه اندازی خط تولید تجاری این طرح نیز مبلغ ۰۵۱ میلیون تومان نیاز است .
 حسگرهای ارزیابی سلامت محصولات لبنی و پروتئینی
ارائه : امیر دارستانی فراهانی
مسمومیت شیر، دلایل زیادی دارد که اگر کنترل نشود بحران های بهداشتی به وجود می آورد. حسگر نانو برای تشخیص فاسد شدن شیر و محصولات لبنی و پروتئینی بوده و در بسته بندی های آنها قرار می گیرد .
مرغوبیت ماده غذایی توسط رنگ در این سنسورها نشان داده می شود. بدین ترتیب که در صورت فاسد شدن رنگ سنسور تغییر می کند .
به گفته دارستانی این ایده یک نوع تقلید از باکتری های فعال در لبنیات و شیر است. در اصل این حسگرها به زمان و دمای محصول حساسیت داشته و دارای قابلیت نصب راحت و هزینه مقرون به صرفه هستند. ایجاد اطمینان و تصدیق بازارهای بعدی از جمله مزایای این سنسورها برای کارخانجات ارائه دهنده خواهد بود .
این طرح که تاییدیه از پژوهشکده نانو شریف دارد با قیمت ۹۱ تومان به کارخانجات فروخته خواهد شد. هدفاین تیم در اختیار گرفتن بازار ایران و بعد از آن عراق و روسیه است .
محصول مشابه این ایده در نمایشگاه Save Food آلمان ارائه شده و در کشور مشابهی ندارد. سرمایه گذاری100 میلیون تومانی در سال برای راه اندازی خط تولید این کالا برآورد می شود. استراتژی این تیم، فروشاکثر سهام یا ارائه در بورس و فرابورس است .
باید سنسور مذکور در کارخانه نصب شود تا بتواند درست عمل کند و قابلیت نصب توسط مشتریان را ندارد.
بازیافت این سنسورها امکان پذیر است و می تواند کسب و کار دیگری را راه اندازی کند .
عمر حسگرها تا ۶۱ روز پس از نصب بر روی بسته بندی محصولات لبنی است. این ایده برای اختراع ثبت نشده و مراحل آن را طی می کند .
 تولید مصالح سبک سیلیسی
ارائه: محمدرضا خوشنویس
بر اساس آمار میزان تولید فولاد ۰۵ میلیون تن و حدود ۰۱ درصد آن سربار است. همچنین سالانه 120میلیون شیشه بطری دور ریخته می شود. این تیم از ترکیب سربار فولاد و شیشه بطری، فون گلس را در سال۳۲ تولید کردند .
محصول بسیار سبک و عایق حرارتی خوبی است که اگر یک طرف آن گرمای ۵۵۱ درجه سانتیگراد باشد، سه روز طول می کشد که تا درجه حرارت طرف دیگر ۲۵ درجه بالا برود .
این کالا آتش نمی گیرد و قابلیت ماشین کاری دارد، بازار هدف آن، ساخت و سازهای ساختمان در کشور است که سالانه شامل ۲۱ درصد رشد می شود. البته این محصول به عنوان عایق حرارتی در خطوط نفت و پتروشیمی نیز می تواند بکار رود .
خوشنویس معتقد است به خاطر اینکه این ایده یک اختراع منحصر به فرد است، پرسنل شرکت مهم هستند و باید به آن وفادار باشند .
قرار است این ایده همراه با ارائه لایسنس به شرکت ها و تولید کنندگان دیگر نیز واگذار شود. وی معتقد است که ۹۱ درصد بازار را می توانند در دست خود نگه دارند و بقیه بازار این محصول به دیگر شرکت ها خواهد رسید .
پنل های سه بعدی و دیگر شیوه های ساخت و سازی نوین رقیب این محصول بوده که ارزان ترین آنها متری۰۰ هزار تومان است در حالی که این کالا متری ۹ هزار و ۵۱۱ تومان خواهد بود .
تیم مذکور شیوه تبلیغ دهان به دهان در بازار انبوه سازی را برگزیده است. برای راه اندازی کارخانه تولید 110تن فون گلس در روز حدود ۰٫۵ میلیارد تومان لازم است که هم اکنون پیشنهاد ۲٫۵ میلیارد تومانی برای سرمایه گذاری وجود دارد. این کارخانه تا ۹ ماهه اول سال دوم ضرر ده خواهد بود. قیمت هر آجر این محصول۲۱۱ تومان و هر بلوک آن یک هزار و ۵۱۱ تومان خواهد بود .
دکتر افتخاری یکتا رئیس انجمن سرامیک، وحید شهروزی، خانم دکتر بنی جمالی، خانم محقق و آقای مهندس محمد زاده در کنار خوشنویس بر روی این طرح که گواهی ثبت اختراع دارد، کار می کنند .
 ابر سلامت
خانم آرامی نیا
این تیم می خواهد کاری کند که افراد جامعه سالم بوده و یک پزشک خوب همیشه در کنارشان باشد. ابر سلامت از سال ۰۹۳۲ شروع به فعالیت کرد که شامل تیم دانشجویی آی تی و سلامت است .
در این ایده بر روی خود مراقبتی تاکید فراوان شده است. وزارت بهداشت اعلام کرده: ۰۱ درصد جامعه بیمار و ۳۱ درصد سالم هستند ولی هزینه ۳۱ درصدی برای آن ۰۱ درصد وجود دارد. ابر سلامت می خواهد کاری برای کاهش هزینه های درمان در سطح جامعه انجام دهد .
نتایج این طرح سلامتی، خود مراقبتی، جلوگیری از بیماری ها و بالا رفتن سطح کیفیت زندگی است. با رایج شدن موبایل، اینترنت و شبکه های اجتماعی باید سلامت با فناوری ترکیب شود. همانطور که این کار در کشورهای اروپایی و امریکا صورت گرفته است. ابر سلامت این کار را انجام داده و حتی می خواهد به عنوان شبکه اجتماعی سلامت با حضور پزشکان کشور در جامعه معرفی شود .
بازار هدف این ایده دو دسته سازمانی و شخصی است. طرح های خاصی چون بارداری، دیابت، چاقی و حتی سرطان برای افراد جامعه در ابر سلامت وجود دارد .
مشاوره، مدیریت اسناد پزشکی ، بررسی وضعیت تندرسنی، آزمون های سنجش سلامتی ، سلامت اعضای خانواده، اطلاع رسانی، ویدئو و اپلیکیشن، خدمات ارزش افزوده سلامت همراه، تخفیف گروهی و فروشگاه از بخش های این طرح هستند .
ابر سلامت بر بستر موبایل فعالیت کرده و اپلیکیشن آن برای اندروید و iOS طراحی شده است. همچنین حفظ حریم شخصی افراد عضو سامانه در نظر گرفته شده و اطلاعات بین بیمار و پزشک مشاور محرمانه خواهد بود .
دستبندهای هوشمند می تواند با سامانه و برنامه های » یک عمر سلامت با ابر سلامت « شعار این ایده ابر سلامت همگام سازی شوند. این برنامه با دانشگاه شهید بهشتی، علوم پزشکی تهران و وزارت بهداشت قرار داد دارد تا بر روی امور انجام شده نظارت داشته باشند .
پس از ارائه این ایده رای گیری برای ایده های نوآور انجام شد و نوبت به طرح های کسب و کاری نوپا رسید تا ایده و کار خود را برای داوران و مردم توضیح دهند .
 کلیک یاب
ارائه دهنده: پویا رجامند
وب سایتی برای تبلیغات هوشمند و هدفمند است. به گفته طراح این سایت دلالی در حوزه تبلیغات آنلاین در کشور وجود دارد تا حدی که برای کسب درآمد بیشتر جایگاه آگهی افزایش یافته و اندازه آن کوچکتر شده است .
این سایت امکانات تبلیغاتی بر اساس: جغرافیا، کلیدهای محتوایی، محصول، رفتار کاربر، امتحان A/B ، پیگیری کاربران با کد پیکسل، پیگیری آگهی های منجر به خرید، محاسبه بازگشت سرمابه، قیمت گذاری رقابتی و قیمت گذاری بر اساس کلیک و فعالیت موفق ارائه می دهد .
این ایده ۱ ماه پیش با ۱ میلیون تومان سرمایه آغاز شده و تا کنون ۰۶۹ میلیون نمایش، ۰۲۱ هزار کلیک و ۵۹ میلیون تومان فروش در ماه آبان داشته است که ۹۱ درصد از فروش، درآمد کلیک یاب محسوب میشود .
مشتریانی چون سامسونگ، نت برگ، بامیلو و شرکت های معتبر دیگر توسط این ابزار در سایت هایی مانند یک پزشک، سیمرغ و ۰۱۱ سایت دیگر تبلیغات هوشمند داشته اند
وی برآورد می کند طرحش ۹۱ درصد بازار را در اختیار بگیرد و ۹۱۱ میلیون تومان فروش درماه داشته باشد .
 همراه مکانیک
ارائه: خانم و آقای باقری
این ایده بر اساس اعتماد در خرید و فروش خودرو، یعنی کارشناسی در محل اتومبیل شکل گرفته است. بنا بر اعلام گوگل از سال ۲۱۱۲ به بعد جستجوهای فارسی با مضمون کلمه کارشناسی خودرو انجام شده است .
با توجه به وجود ۰۹ میلیون خودرو تا سال ۰۹۳۲ در کشور و روزانه بیش از ۵ هزار آگهی فروش اتومبیل که۶۲ درصد آن قطعی به حساب می آید، این ایده عملیاتی شده است .
در این طرح، افرادی که می خواهند خودرو بخرند از همراه مکانیک درخواست کارشناس می کنند و حداکثر تا ۹۱ دقیقه بعد فرد متبحری برای انجام این کار در محل اعلام شده حاضر می شود. البته این کار فعلا در تهران انجام می گردد .
برای خودرو های غیر لوکس یک کارشناس و برای لوکس ها دو نفر، حدود ۰۵۱ نقطه اتومبیل مورد معامله را چک کرده و بعد از آن نظر خود را اعلام می کنند. قیمت این کارشناسی ۵۱ و ۰۱۱ هزار تومان به ترتیب برای خودرهای غیر لوکس و لوکس است .
ابتکار دیگر باقری در سایت همراه مکانیک ارائه آنلاین و اتوماتیک قمیت خودروی دست دوم به خریداران است تا از آنها کلاهبرداری نشود. خرید سفارشی خودرو و سرویس دوره ای در محل از خدمات دیگر این کسب و کار است .
همراه مکانیک از کارشناسی ۰۱ خودرو در آبان ۳۲ به ۰۱۱ خودرو در آبان ۳۹ رسیده و وفاداری مشتریان این سایت ۶۱ درصد رشد داشته است. بر اساس ادعای مسئول این کسب و کار ۳۱ درصدی مشتریان از خدمات ارائه شده راضی هستند .
ایجاد فرهنگ سازی و تبدیل شدن به معتبر ترین مرجع تخصصی خودرو کشور از اهداف همراه مکانیک است .
 تولید سیستم کروز کنترل
ارائه: ستاری و مرزدارانی
شاید شما با این سیستم آشنا باشید. سامانه ای که برای تثبیت سرعت ماشین بر روی عددی خاص تعبیه شده و در دنیا بر روی خودروهای لوکس قرار دارد . دلیل تولید چنین محصولی، سختی های رانندگی طولانی با سرعت ثابت است .
از مزایای این سامانه به عدم تجاوز از سرعت محدود مجاز، آسایش و راحتی راننده به هنگام رانندگی و کاهش مصرف خودرو می توان اشاره کرد .
تحقیقات این محصول در خرداد ۳۲ آغاز شده و محصول در دی ماه همان سال به ایران خودرو و در مهر ۳۹ به سایپا ارائه شده است .
طرح مذکور گواهی ثبت اختراع دارد و تولید آن توسط تیم سازنده به تولیدکنندگان قطعات یدکی ایران برون سپاری شده است. همچنین کروز کنترل رقبای تایوانی در بازار دارد .
قیمت این محصول ۰۲۱ هزار تومان و قیمت مشابه خارجی آن ۶۵۱ هزار تومان است .
بعد از ارائه این طرح، بین طرح های این دسته نیز رای دهی مخفیانه توسط حضار و داوران انجام شد و ۲۱دقیقه وقت استراحت برای اعلام نتایج و تقدیر برگزیدگان اعلام گردید
مهندس سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در بخش دوم این جشنواره، ضمن تشکر و قدردانی از جسارت همه طرح هایی که در مسابقات شرکت کردند، گفت: برآورد می شود بیش از ۱۱ درصد تولید ناخالص کشورها به ارتباطات و رسانه اختصاص یابد، که باید از این فضا به درستی و تمام توان استفاده کرد .
وی افزود: دکتر روحانی سه پیشران را در ابتدای ریاست جمهوری خود برای پیشرفت جامعه در نظر گرفت که سلامت، فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمل و نقل ریلی با سرعت بالا بودند .
سلجوقی اظهار کرد: همزمان با رشد رایانش ابری، انفجار کارآفرینی را شاهد خواهیم بود. در رایانش ابری دیتا سنتر، نرم افزار، خدمات و نیروهای اجرایی را می توان با هزینه کم در یک محصول داشت و ضمن کاهش مخارج، افزایش کارایی و سود دهی را بدست آورد .
او بیان کرد: در فضای ICT یک سرمایه بسیار خوب به نام تولید محتوا داریم. قبلا اگر فردی این کار را انجام می داد باید یک هزینه ای برای ارسال به دیتا سنتر پرداخت می کرد اما ما این مسیر را برعکس کردیم و برای تولید محتوا مبلغی را پرداخت خواهیم کرد .
این مدیر سازمان فناوری اطلاعات جای شتاب دهنده ها، شرکت های سرمایه گذاری جسورانه و فرشتگانکسب و کار خیرین را در کشور خالی دانست و خواهان ایجاد و رشد سریع این سه مورد شد .
سلجوقی در پایان گفت: من ایده جدید جهانی در بین این طرح ها ندیدم. البته منظورم عدم سعی و تلاش و با ارزش بودن این کارها نیست بلکه معتقدم ما نیازمند ایده های جدید بین المللی در ایران هستیم .
بعد از این سخنرانی زمان اعلام آثار برتر و تقدیر شد که در زیر به آنها اشاره می کنیم .
دریافت کنندگان دیپلم افتخار :
سیستم کاهش مصرف انرژی آسانسور – امیر رضا پور فخرایی
برش سنک از طریق فیدبک جریان – پوریا جعفری
طراحی و ساخت پنل تصاویر متحرک سه بعدی – MIP سید جمال سلامت
رتبه بندی ایده های نوآورانه :
مقام اول : تولید مصالح سبک سیلیسی – جوایز: تبلت – ۹۱ میلیون ریال نقد و ۰۱۱ میلیون ریال تسهیلات
مقام دوم : حسگرهای ارزیابی سلامت محصولات لبنی و پروتئینی – ۲۵ میلیون ریال نقد و ۰۱۱ میلیون ریال تسهیلات
مقام سوم : تولید صفحات نورانی کم مصرف الکتروشیمیایی – ۰۵ میلیون ریال نقد و ۰۱۱ میلیون ریال تسهیلات
دیپلم افتخار: ابر سلامت – ۰۱ میلیون ریال نقد و ۰۱۱ میلیون ریال تسهیلات
رتبه بندی طرح کسب و کار :
مقام اول : کلیک یاب – ۵۱ میلیون ریال نقد و ۲۱۱ میلیون ریال تسهیلات
مقام دوم: همراه مکانیک – ۰۱ میلیون ریال نقد و ۲۱۱ میلیون ریال تسهیلات
مقام سوم: کروز کنترل – ۹۱ میلیون ریال نقد و ۲۱۱ میلیون ریال تسهیلات
حاشیه نگاری
– دانشجویان و سرمایه گذاران از این مراسم استقال خوبی داشتند به حدی که قبل از مراسم تمام صندلی ها پر شده بود .
– حضار در رای دهی به آراء بسیار فعال بودند و برای رای دادن با دوستان یا افراد کنار خود بحث و گفت و گو می کردند .
– برخی از سرمایه گذاران برای مذاکره با این طرح ها در نمایشگاه حضور داشتند .
– از بین حضار رای دهنده به سه نفر جایزه اهدا شد .
– در یک کلیپ ویدئویی مراحل طی شده در ششمین دوره VCCUP نمایش داده شد .
– طرح های برتر یکشنبه ۲۹ آذرماه در برنامه پایش شبکه یک سیما حضور خواهند یافت .

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *