معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با تاکید بر اینکه تنها راه گذر از اقتصاد خام فروشی و نفتی تعامل شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی است گفت: با سرمایه گذاری بخش خصوصی در شرکت های دانش بنیان و افزایش صادرات ارزآوری ممکن می شود.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران صبح امروز سه شنبه ۲۵ تیرماه در حالی برگزار شد که سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری مهمان ویژه این نشست بود.