مجمع پیشگامان اقتصاد دانش‌بنیان برگزار خواهدشد

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: مجمع پیشگامان اقتصاد دانش‌بنیان با هدف هم‌افزایی میان بازیگران پیشرو در زیست‌بوم فناوری و نوآوری در اقتصاد کشور برگزار می‌شود.

مهدی الیاسی معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی با اشاره به برگزاری مجمع پیشگامان اقتصاد دانش‌بنیان، بیان کرد: سیاست‌های اصلی برگزاری این مجمع شامل «ایجاد بستری ملی و بین المللی برای ایده‌یابی و ارایه راه‌حل برای مسایل و مشکلات پیش روی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان»، «جلب مشارکت بازیگران تاثیرگذار در میان دانشمندان، سیاست‌مداران، صاحبان سرمایه، نظریه‌پردازان، و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان پیشگام» و «هویت‌بخشی و قدردانی از زحمات فعالان حوزه اقتصاد دانش‌بنیان» و « شبکه‌سازی و ایجاد هم‌افزایى میان بازیگران» می شود.

وی افزود: همزمان با نمایشگاه اینوتکس 2019، نخستین مجمع پیشگامان اقتصاد دانش‌بنیان بـا هـدف به‌هم‌رسـانی و هم‌افزایـی بازیگـران کلیـدی زیسـت‌بوم علـم، فنـاوری و نـوآوری کشـور به‌عنـوان هسـته اصلـی تحـول و گـذار بـه سوی اقتصـاد دانش‌بنیـان توسط معاونت علمی برگزار می‌شود.

الیاسی همچنین در تشریح چیستی شرکت‌های پیشگام، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان پیشگام، معمولا شـرکت‌های بزرگ دانـش‌بنیانـی هستند که بالاترین حجم فروش، صادرات و اشتغال را دارند و از پتانسـیل رشـد بالایی برخوردار هستند و قابلیت تبدیل به شرکت‌های بزرگ چندملیتی را دارنـد.

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در ادامه تصریح کرد: در معاونت علمی نیز حمایت‌هـای ویـژه‌ای برای این دسته از شرکت‌ها طراحـی و عملیاتـی شده است تـا بتوان با هدف توسـعه اقتصـاد دانش‌بنیـان از ظرفیت آن‌ها بیشـترین بهره‌بـرداری را کرد.

وی همچنین عنوان کرد: ایـن مجمع با گردهمایی افراد کلیـدی و تاثیرگذار و نهادهـای مهم اقتصـاد دانش‌بنیـان، توسـعه سـهم اقتصـاد دانش‌بنیـان در تولیـد ناخالـص ملی کشـور را مأموریت خـود قرار داده است.

وی با اشاره به افراد نهادهای تاثیرگذار در اقتصـاد دانش‌بنیـان، گفت: این نهادها شامل نهادهـای دولتی و حاکمیتـی فعـال در زیسـت‌بوم، سـازمان‌ها و شـرکت‌های تولیـدی و خدماتـی دانش‌بنیـان، فنـاور و خلاق، نهادهـای مالی و سـرمایه‌گذاری دانش‌بنیان، مراکز و موسسـات آموزشـی و پژوهشـی و سـایر نهادهـا و بخش‌های جامعه، می شود.

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ادامه داد: تا پایان سال 97 حدود 4 هزار و 300 شرکت دانش بنیان در حوزه های مختلف فناوری مشغول به فعالیت و تولید محصولات فناورانه یا ارائه خدمات فنی بودند.

الیاسی درباره زمان برگزاری این مجمع، اظهار کرد: مجمع پیشگامان اقتصاد دانش‌بنیان دوشنبه بیستم خردادماه سال جاری، همزمان با نمایشگاه اینوتکس 2019 در محل دایمی نمایشگاه های بین‌الملی تهران برگزار می‌شود.

منبع:مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *