۵ کار آسان که ‌می‌توانید انجام دهید تا مدیر بهتری شوید

مدیر بودن از آنچه که به نظر ‌می‌رسد سخت‌‌‌‌تر است. یک مدیر خوب بودن از این نیز چالش برانگیز‌‌‌‌تر است.

 مدیر بودن از آنچه که از بیرون به نظر ‌می‌رسد سخت‌‌‌‌تر است. مدیر خوب بودن حتی از آن هم چالش برانگیز‌‌‌‌تر است.

 برای کسی که ‌می‌خواهد به عنوان مدیر رشد و توسعه پیدا کند، کتب و منابع بی شماری وجود دارد. برای اکثر ما، رسیدن به یک نقش مدیریتی، به وسیله دسترسی به آموزش و یا مربیان به دست نمی‌‌آید و اغلب باید مهارت‌های مدیریتی خوب را در کار یاد بگیریم.

واقعا عجیب است وقتی شما درباره آن فکر ‌می‌کنید، به ویژه وقتی ‌می‌دانید که تحقیقات زیادی نشان ‌می‌دهد که مردم شرکت‌ها و سازمان‌هارا ‌‌‌‌ترک نمی‌‌کنند،  آنها مدیران و سرپرستان را ترک ‌می‌کنند.

پس، چه اقدامات کم خطر و آسانی برای پیاده سازی وجود دارند که امروز ‌می‌توانید انجام دهید تا شمارا به یک رئیس خوب تبدیل کند.

  • برای اعضای تیم خود زمان شناس باشید.

 ‌می‌دانم، این خیلی ساده به نظر ‌می‌رسد. اما در واقع این است که بسیاری از مدیران نشان نمی‌دهند که به زمان کارکنان خود به همان اندازه که برای زمان خود و یا مدیر ارشد خود ارزش قائل ‌می‌شوند، اهمیت نمی‌دهند.

اگر قبول کنید که دیر به جلسه‌های خود با اعضای تیمتان رسیده اید، این یکی از اولین اقداماتی است که ‌می‌توانید برای ایجاد اعتماد و احترام انجام دهید. حتی اگر دیر کردن بخشی از فرهنگ شرکت به نظر ‌می‌رسد و رئیس شما دیر به جلسات ‌می‌رسد، این بدان معنی نیست که این یک عمل مدیریتی سالم یا حمایتی است.

تصور کنید برای تحویل به موقع وظایف سخت کار کنید و فراتر از وظایفتان بروید فقط برای داشتن ۱۵ دقیقه تاخیر رئیستان برای جلسه. در مورد نا امیدی و سرخوردگی صحبت کنید. بخشی از آنچه مردم را به فرسودگی سوق ‌می‌دهد، سرخوردگی و ناامیدی مداوم و احساس عدم کنترل در کارشان است. هنگامی که تیمتان نمی‌داند که چه زمانی به جلسه ‌می‌روید، کنترلی در کار و زمانشان احساس نمی‌کنند و این موضوع تیم را به سمت فرسودگی ‌می‌کشد.

حتی اگر این به معنی از زمان جلسه دیگری زدن باشد، به موقع به جلسات تیمتان بروید.

  • از مردم سوالاتی بپرسید و صادقانه به پاسخ‌ها توجه کنید

 این نیز آسان به نظر ‌می‌رسد، ولی زمانی که همه چیز با استرس رو به رو ‌می‌شود و هرکسی در وظایف خود غوطه ور ‌می‌شود، این یکی از چیز‌هایی است که فراموش ‌می‌شود.

کارمندانی که سرشان شلوغ است، احساس ‌می‌کنند که دیگران، به ویژه بالاسریشان، واقعا برای آنها تنها به اندازه دیگران اهمیت قائل ‌می‌شوند. تحقیقات گالوپ نشان ‌می‌دهد که یکی از پنج شاخص کلیدی تعامل(که برروی عملکرد و سایر معیار‌های دیگر تاثیر ‌می‌گذارد) این است که آیا فردی در محل کار شما را مورد توجه قرار ‌می‌دهد یا خیر.

چرا این مهم است؟ در رابطه با دیگران به عنوان افرادی که سرمایه اجتماعی را ایجاد ‌می‌کنند، گالوپ ‌می‌گوید که از همکاری، تعهد و رفتار سازمانی مثبت پشتیبانی ‌می‌کند.

پس چگونه این کار را ‌می‌کنید؟ اگر شما سازنده ارتباط هستید، ممکن است به طور طبیعی برای شما پیش آید که در مورد تعطیلات شخص یا چگونگی حال والدین بیمارشان سوال کنید. اگر به طور طبیعی این سوالات برای شما پیش نمی‌‌آید، تاریخ‌های مهم (مانند روزهای تولد یا سالگرد‌ها) را یادداشت کنید، یا به گزارش کار شخصی خود اضافه کنید تا از کارکنان  درمورد به روزرسانی شخصی در چک‌های مربوطه سوال کنید.

  • همه را به حرف زدن دعوت کنید و ارتباط چشمی برقرار کنید.

 تحقیقات زیادی بر روی ویژگی‌ها و کارهای تیم‌های بزرگ انجام شده است. ایجاد فضا و زمان برای همه دیدگاه‌ها و افکار برای به اشتراک گذاشته شدن اعتماد ایجاد ‌می‌کند که یکی از مهم‌‌‌‌ترین ویژگی‌های تیم‌های موفق است.

یکی از بهترین شیوه‌ها برای تشویق پذیرش و اعتماد، دعوت کردن و یا خواستن از همه در جلسات برای صحبت و مشارکت کردن است. احترام یک بخش حیاتی از اعتماد است. اگر شما افراد در جلسه را با نگاه کردن و صحبت کردن با آنها تصدیق نکنید، به آنها احترام نگذاشته اید. شروع ارتباط چشمی با هرکس در اتاق اعتماد را از طریق احترام و شناخت ایجاد ‌می‌کند.

دفعه بعد که در جلسه هستید، یادداشت کنید که چه کسی و چندبار صحبت ‌می‌کند. وقتی متوجه ‌می‌شوید که کسی همکاری نکرده است، آنها را برای این کار دعوت کنید.

هنگامی که با تیم صحبت ‌می‌کنید، با خودتان بررسی کنید تا بفهمید حداقل چندین بار با هرکس تماس چشمی برقرار کرده باشید.

  • سرمایه گذاری بر روی هر دو عامل جهت دادن و آموزش اعضای تیم جدید

 اولین روز کاری زمان مهمی برای جهت دادن کارکنان است. این روند، حرکت را به جلو آنطور که انتظار ‌می‌رود، تنظیم ‌می‌کند. چرا آن را مؤثرتر از تنها یک بهانه برای تیم برای رفتن به ناهار نکنیم؟

بسیاری از مردم در جهت گیری برای آموزش اشتباه ‌می‌کنند. جهت گیری جایی است که شما یاد ‌می‌گیرید که چگونه از دستگاه کپی استفاده کنید. اجتماعی شدن سازمانی جایی است که شما درک ‌می‌کنید که مردم چکار ‌می‌کنند، چگونه آن‌ها را انجام ‌می‌دهند و قوانین ناخوانده فرهنگ را متوجه ‌می‌شوید. برای این که یک مدیر خوب باشید، باید در هر دوسمت جهت گیری و آموزش سرمایه گذاری کنید.

دفعه بعد که فرد جدیدی برای پیوستن به تیم خود دارید، درمورد آنچه که در هفته اول آرزو داشتید تجربه کنید تا تطبیق شما را آسان‌‌‌‌تر کند فکر کنید. چه کاری ‌می‌توانید انجام دهید تا تطبیقشان بیشتر مورد حمایت و مؤثر‌‌‌‌تر باشد.

ممکن است آن‌ها را با ملاقات و احوالپرسی با دیگر همکاران مهم که با آن‌ها کار ‌می‌کنند جلو ببرید و یا کسی را وارد کنید تا بتواند دروس اصلی را به آنها بیاموزد. ‌می‌توانید یک گیاه روی میزشان قرار دهید تا احساس کنند محل کار برای آنها مانند خانه است. قبل از این که در روز اول خود به خانه برگردند، با آنها در تماس باشید تا به آنها بفهمانید که در آینده چه اتفاقی ‌می‌افتد.

  • برای خودشناسی زمان کنار بگذارید

 مدیریت گورو پیتر دراکر یک بار گفت: شما نمی‌‌توانید دیگران را مدیریت کنید مگر این که اول خودتان را مدیریت کرده باشید. شما باید خودتان را در سطح عمیق درک کنید تا واقعا بتوانید شباهت‌ها و تفاوت‌های خود با کسانی که مدیریت ‌می‌کنید را درک کنید و آن‌ها را برای خروجی بهتر هدایت کنید.

یک نظرسنجی اخیر در مجله کسب و کار‌هاروارد نتایج حاصل از نظرسنجی بیش از ۱۰۰۰ رهبر در شرکت‌های مختلف از سراسر جهان را مورد بحث و بررسی قرار داد و اظهار داشت که رهبران ارشد ” به نسبت رهبران رده پایین‌‌‌‌تر آگاهی بیش‌‌‌‌تری از ویژگی‌های خودشان دارند”.

چرا خودآگاهی با رسیدن به سطح بالاتری از رهبری و موفقیت گره خورده است. همکاری پربازده و ارتباطات تنها زمانی امکان پذیر است که شما آنچه را به کار خود آورده اید و نحوه آن و آنچه دیگران ‌می‌آورند بفهمید.

هرهفته زمانی را صرف تفکر درمورد چگونگی مواجهه طبیعی با کارتان بکنید. چه چیزی واقعاً شما را دچار استرس ‌می‌کند؟ چه اتفاقی مسبب به وجود آمدن این عوامل شده اند؟  رویکرد شما نسبت به مشکلاتی که حل کردید یا وظایفی که این هفته انجام دادید چه بوده است؟

و چقدر واکنش و رویکرد شما نسبت به اعضای تیم متفاوت بوده است؟ آیا شما ‌می‌توانید مزایا و معایب روش‌های خود و اعضای تیم خود را مشخص کنید؟

زمانی که مزایا و چالش‌های توانایی‌های خود، انگیزه‌ها و دیدگاه منحصر به فردی که از طریق آن‌ها جهان و کار خود را ‌می‌بینید درک ‌می‌کنید، صادقانه و در سطحی عمیق‌‌‌‌تر زندگی ‌می‌کنید که سطح بالاتر رهبری را افزایش ‌می‌دهد.

نویسنده: توسط امیلی لامیا

مترجم : مهدی صادقی

ویراستار: سید جواد کاشی‌زاده

منبع: https://www.entrepreneur.com/article/313610

کاری از گروه تولید محتوای مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، خرداد ۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *