مصاحبه آقای مهندس عبدالمهدى اجلالی

س: نظر شما در مورد دیدگاه کلان به موضوع کارآفرینی در کشور چیست؟
موضوع کارآفرینی در کشور از اهمیت زیادی برخوردار است اما مه متر از آن نگرش به کارآفرینی و آغاز حرکت به سمت کارآفرین شدن است. هر کس متناسب با وضعیت و موقعیت خود با موانعی رو به روست. موانعی که او را از برداشتن نخستین قدم ضروری باز می دارد. برخی افراد از شروع کردن میترسند. آنها احتمالاً از ناشناخته هاىشکست یا حتی پیروزی می هراسند. بعضی معتقدند بدون وجود آمادگی و زمینه های لازم باید کاری را آغاز کرد.
آنها بر این باورند که کار با بیان این پرسشها آغاز میشود که چه چیزی را میتوانم اختراع کنم؟ چه خدماتی را میتوانم ارائه دهم؟ چه کاری را میتوانم انجام دهم که قبلاً کسی انجام نداده باشد؟ به عبارت دیگر آنها معتقدند باید چرخ را بار دیگر اختراع کرد.
اما اگر شما در زمینه فناورى واقعاً یک نابغه نباشید تلاش برای اختراع مجدد چرخ، هدر دادن وقت است. برای بیشتر افرادی که کار و پیش های را آغاز می کند، موضوع اصلی این نیست که چیزی چنان منحصر به فرد اختراع کنند که تاکنون هیچ کس دربار ه آن نشنیده باشد. بلکه موضوع اصلی پاسخ دادن به این پرسش هاست که چه طور میتوانم کاری را بهتر انجام دهم؟ چه طور میتوانم آن را به شیوه ای متفاوت از دیگران انجام دهم؟ روند تولید یک ایده را چگونه آغاز کنم؟ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کارآفرینان موفق، افرادی هستند که بتوانند نوع نگرش و آغاز حرکت به سمت کارآفرین شدن را خوب تعیین کنند.

س: با توجه به سوابق کارآفرینانه، لطفاً نظر خود را بیان فرمایید.
مرور سوابق کارآفرینانه نشان میدهد که شکوفا شدن صنعت و گام نهادن و عرصه صنعتگران، مستلزم خلاقیت و نوآوری است و این سوابق رو به رشد بیانگر ایجاد فکر نو، صنعت جدید و مطرح شدن کشور در دنیای کنونی صنعت است. میتوان گفت: کارآفرین بودن و خلاق بودن واقعاً دو روی یک سکه هستند. خلاقیت اغلب به روشهای زیر تعریف میشود:
• مشاهده امور به شیوه ای متفاوت.
• انجام کاری جدید.
• یافتن راه های جدید برای مشکلات زندگی.
اما آیا با داشتن این ویژگی ها، برای شروع کاری جدید به چیز دیگری احتیاج نخواهیم داشت؟ بنابراین باید هدف خود را تعیین کرد و از روش های زیر برای تحقق بخشیدن به آن بهره گرفت:
1 . الهام ناگهانی یعنى استفاده از مشکل گشایی جمعی و استفاده از الهام های ناگهانی، اثربخش است.
2 . موضوع های متضاد، جذاب هستند. اگر کار و کسبی عالی و موفق میخواهید یا چیزهایی عجیب، کار خود را آغاز کنید.
3 . از ایده های خود نگهداری کنید.
4 . زمینه را برای بروز ایده های بزرگ فراهم کنید.
5 . ارتباط برقرار کنید.
6 . محیطی شاد فراهم کنید.
7 . از هیچ گونه تلاشى دریغ نکنید.
8 . به رؤیاهای خود توجه کنید و آنها را به خاطر بسپارید.

س: نظر شما در مورد تأثیر دانشگاه صنعتی شریف بر فعالیتهای کارآفرینانه چیست؟
بدیهی است دانشگاه صنعتی شریف نیز همچون سایر دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه صنعتی اصفهان گام های بسیار مؤثری در جهت بسترسازی فرهنگ کارآفرینی و کارآفرین شدن برداشته است. دانشگاه صنعتی شریف با برقراری ارتباط مناسب میان دانشگاه، صنعت، پژوهش و آموزش توانسته است بسیاری از شکاف های موجود در فرایند های تولید را با تعریف پروژه های مناسب، رفع نماید و بعضاً با کسب نتایج و تجارب مرتبط با فعالیتها، هدف های مناسبی را برای دانشجویان کارآفرین خود فراهم نماید.

س: نظر شما در مورد روشهای بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه چیست؟
همان طور که می دانیم از گذشته تا به حال صنعت و دانشگاه مکمل یکدیگر بوده اند و در کنار هم باعث کاربردی شدن مطالب علمی گردیده اند. بدیهی است براى برداشتن گام صحیح، ابتدا می باید شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب را شناسایی کرد و سپس در جهت رفع آن مشکلات برنامه ریزی نمود. یک نوع آسیب شناسی علمی-رفتاری
را باید صورت داد. در این خصوص ابتدا دانشگاه و صنعت می باید تلاش در جهت محک متر شدن روابط یکدیگر نمایند و با تعریف پروژه های علمى-تحقیقاتی، مسیر حرکتی یکدیگر را هموارتر سازند. حرکت دانشگاه و صنعت به میشود. « کارآفرین شدن » موازات یکدیگر باعث حل مشکلات و ایجاد افکار نو، کارهای جدید و نهایتاً

س: آیا فعالیتهایی در خصوص بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه انجام شده است؟
بله. به منظور استحکام بخشیدن به ارتباط دانشگاه و صنعت فعالیت های بسیاری صورت پذیرفته است که میتوان به برخی از آنها در زیر اشاره کرد:
1 . برگزاری سمینارها و همایش های علمی-تخصصی در زمینه های مختلف.
2 . تعیین اهداف مشترک بین صنعت و مراکز کارآفرینی در دانشگاه های سطح کشور.
3 . انتقال اهداف تعریف شده به دانشجویان کارآفرین در دانشگاه ها.
4 . برگزاری بازدیدهای مناسب از صنایع براى دانشجویان کارآفرین در دانشگاه ها.                                                                                                                        5 . تعریف پروژ ه های علمی-تحقیقاتی میان دانشگاه و صنعت.
6 . ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی و دانشگاه ها

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *