معرفی نشست با کارآفرینان موفق شریفی

در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی و نهادینه کردن آن در بین دانشجویان دانشگاه شریف مرکز کارآفرینی با توجه به نیازسنجی‌های به عمل آمده در سطح دانشگاه و ابراز تمایل دانشجویان برای استفاده از تجربیات کارآفرینان بزرگ ملی، نشست با کارآفرینان ملی را در دستور کار خود قرار داده است.

این نشست با رویکردی متفاوت به دنبال ارائه‌ی مدل‌های موفق کارآفرینی در سطح کشور به دانشجویان می‌باشد. در این برنامه هدف اصلی بیرون کشیدن دانشجویان از فضای داخلی دانشگاه و آشنا کردن آن‌ها با شرایط و عوامل موفقیت در سطح کشور است.

اهداف این برنامه:

  • آشنایی با کارآفرینان غیر شریفی و استفاده از تجربیات آنان
  • آشنایی با محیط کسب‌وکار کشور
  • ارائه مدل‌های متنوع موفقیت