سمینار آموزشی درآمدی بر استارت‌آپ‌ها و آشنایی با متدولوژی کارآفرینی Lean Startup برای راه‌اندازی و اداره آن‌ها